Némi válasz…

…, de még több felmerülő kérdés, közel egy év után a Csatornabusinessről az alapvető jogok biztosától. A levelet változatlan formában közzéteszem. Kérdéseim továbbra is vannak… Ha nektek is, akkor azt a poszt alatt feltehetitek!

 

Tisztelt Uram!

Köszönöm, hogy megtisztelt bizalmával, és – egyéb címzettek mellett – Hivatalomhoz is továbbította levelét, amelyben aggályait fejezte ki a Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat (a továbbiakban: a Társulat) beadványa benyújtásakor már elhatározott és folyamatban volt elszámolásának végrehajtásával kapcsolatban. Levelében kifogásolta az OTP Lakástakarék Zrt. (a továbbiakban: a Bank) meghatározott víziközmű társulati tagi hozzájárulások – más néven érdekeltségi hozzájárulások – kezelésére szolgáló lakás-takarékpénztári számlák vezetésével kapcsolatos gyakorlatát is. Előadása szerint egyes, a számlákon jóváírt összegek a számlákról törlésre vagy más személyhez átutalásra kerülhettek, a számlatulajdonosok ilyen irányú megbízása nélkül.

Kitérve mindenekelőtt a Társulat elszámolásával kapcsolatos kérdésekre, a következőket indokolt kiemelni.

A vízgazdálkodási társulatok esetében az elszámolás törvényes kötelezettség, az ezzel kapcsolatos alapvető rendelkezéseket a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 37.§ (4) és (5) bekezdése tartalmazza. Az eljárás megfelelő lefolytatásának ellenőrzésére a törvényességi felügyeleti eljárás szolgál. A törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása bírósági hatáskörbe tartozik, nevezetesen az illetékes cégbíróság járhat el. A Vgtv. 39.§ (1) bekezdése szerint: „A víziközmű társulat törvényességi felügyeletét a cégbíróság látja el.” A jogszabályhely rögzíti azt is, hogy cégbíróságnak a víziközmű társulattal kapcsolatos eljárására – kisebb eltérésekkel – a cégtörvény, vagyis a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény előírásait kell alkalmazni.

Ombudsmani eljárás keretében, a fentiekre tekintettel, arra volt lehetőségem, hogy az elszámolási eljárás fejleményeit figyelemmel kísérjem az elmúlt időszakban. Szükséges rögzíteni, hogy – mint arról a Társulat tagjaként nyilvánvalóan értesült – a Társulat elszámolási eljárása a 2021. évben lezárult.

A Társulat megszűnésével kapcsolatos fejlemény, hogy a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 2021. december 21-én kelt Cg.13-16-000177/45. számú határozatával a cég törlését elrendelte, majd 2021. december 22-én kelt Cg.13-16-000177/46. számú határozatával elhatározta a cég cégjegyzékből történő kivezetését. A Társulat megszűnésével kapcsolatos cégbírósági eljárás a fentieknek megfelelően lezárult.

A teljesség kedvéért tájékoztatom, hogy az említett, a Társulat megszűnésével kapcsolatos bírósági határozatok felülvizsgálatára az alapvető jogok biztosaként nincsen lehetőségem. A működésemet szabályozó törvény, az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (a továbbiakban: Ajbt.) szerint 18. § (3) bekezdés e) pontja értelmében az ombudsman nem vizsgálhatja a bíróságok tevékenységét. Emellett az Ajbt. 18. § (7) bekezdése értelmében az alapvető jogok biztosa nem járhat el olyan ügyben, amelyben jogerős bírósági határozat született.

A Társulat megszűnése természetesen befolyásolja azt, hogy milyen módon kerülhetnek rendezésre az érdekeltségi hozzájárulásokkal kapcsolatos esetleges, még fennálló vitás kérdések. Fontos, hogy ilyen természetű jogviták lefolytatásának lehetősége a Társulat megszűnésével nem enyészett el. A Társulat által a 2021. évben, (utolsóként) hivatalosan, a https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezdolap elérhetőségen fellelhető Elektronikus Beszámoló Portálon közzétett beszámoló kiegészítő melléklete maga is kifejezetten leszögezi: „Sajnos minden érdekelt részére az elszámolási eljárás alatt nem sikerült visszafizetni a visszajáró túlfizetést […]”. (A kiegészítő melléklet ennek indokaként azt jelöli meg, hogy az érintettek többszöri felhívás ellenére sem küldték vissza a szükséges nyilatkozatot.) A hivatalos melléklet tanúsága szerint a Társulat által nyilvántartott a túlfizetések fedezetét a Társulat az érintett öt helyi önkormányzat részére, azoknak az elkülönített befejezett víziközmű beruházás elnevezésű számláira utalta át (a továbbiakban: elkülönített számlák). Az esetleges túlfizetéssel kapcsolatos igények az önkormányzatokkal szemben érvényesíthetők, a visszafizetésre nem került túlfizetések az elkülönített számlákról kerülnek kifizetésre a jogosultaknak. A teljesség kedvéért indokolt kitérni arra is, hogy a kiegészítő mellékletben rögzített megállapítás szerint az előző helyzet fordítottjára is van példa: „Az elszámolási eljárás befejezéséig nem minden tag fizette meg a rá eső érdekeltségi hozzájárulást […]”. A Társulat a hátralékosokról készült kimutatást is átadta az önkormányzatok részére, a hátralékok beszedése érdekében. A fent említett elkülönített számlákon a sikeres behajtások eredményeként jóváírásra kerülő összegek kizárólag víziközművekkel kapcsolatos célokra használhatók fel. Beadványa szempontjából kiemelten jelentős még, hogy a beszámoló hivatalos kiegészítő melléklete szerint a jövőben ugyancsak az önkormányzatok lesznek jogosultak nyilatkozni a le nem járt LTP (lakás-takarékpénztári) szerződések ügyében.

A megszűnt Társulat iratait Pócsmegyer Község Önkormányzata őrzi. Amennyiben tehát az érdekeltségi hozzájárulásokkal, illetve a lakás-takarékpénztári számlákkal kapcsolatban a Társulat korábbi intézkedését vagy mulasztását vitatja, ilyen ügyben az érintett helyi önkormányzathoz fordulhat. A Társulat iratainak esetleges szükséges beszerzése, iratbetekintés iránt Pócsmegyer Község Önkormányzatához fordulhat kérelemmel. Amennyiben álláspontja szerint kifejezetten a Bank részéről történhetett valamilyen mulasztás, jogsértés vagy visszaélés a lakás-takarékpénztári számlák kezelésével összefüggésben, akkor először hivatalos panasszal kell fordulnia magához a Bankhoz. Ez a további lépéseknek is előfeltétele. Jelentőséggel bír, hogy a Bankhoz kell címezni a panaszt, és lehetőség szerint a Bank formanyomtatványát kell használni erre. Fontos, kapcsolódó információ, hogy a Bank által a https://www.otpbank.hu/lakastakarek/jogi-nyilatkozat elérhetőségen közzétett információk alapján Bank részére (a Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott megbízási szerződés alapján) a panaszkezeléssel összefüggő feladatokat az OTP Bank Nyrt. Központi Panaszkezelési Főosztálya látja el. Ennek figyelembevételével a panaszkezelés tényleges lebonyolításával kapcsolatos további kérdésekben az OTP Bank központi weboldalán, a https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kapcsolat/Panaszkezeles elérhetőségen indokolt tájékozódnia (amennyiben az szükséges). Ha panaszt nyújt be, de a Bank nem intézi el a panaszt az Önök megelégedésére, akkor azt követően több lehetőség közül választhat majd. Lehetőség van ilyen esetben:

– fogyasztói jogainak sérelme esetén a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi
eljárásának igénybevételére;
– szerződéses jogvita esetén kérni a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását;
– bírósághoz fordulni.
A lehetőségekről bővebb tájékoztatás található a következő internetes elérhetőségen is:
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-panasz

Fontos, hogy előzetesen tájékozódjon, mert ezekben az eljárásokban is megfelelő formanyomtatványokat kell használni, illetve költségek is felmerülhetnek (peres eljárásnál például az illeték).
Remélem, hogy a fenti tájékoztatásom segíti eligazodását az ügyben. A jövőben is állok a rendelkezésére bármely olyan ügyben, amelynek vizsgálatára a jogszabály feljogosít.
Budapest, 2022.02.09.

Üdvözlettel:

Dr. Kozma Ákos s.k.

 

Miért van az, hogy a mai napig hallgatnak, hárítanak vagy támadnak a szigetmonostori testületben ülő képviselők, akik ebben a businessben aktívan részt vettek? Miért nem válaszol a mai napig Szűr Timea, Nádas Zsolt vagy Rózsa József egyértelműen és átláthatóan, hogy hova tűnt az a több száz millió forint, ami a 100%-os támogatottságnak köszönhetően a társulat számláján maradt és pócsmegyer polgármestere szerint is ott kamatozott a számlán…

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás