Az én válaszaim

1 Mi motiválta, hogy elinduljon a választáson?
Elsősorban a koncepciótlanság és az információáramlás teljes hiánya, melyből egyenesen következik az átláthatatlan működés, mellyel úgy vélem azonnal fel kell hagyjon a vezetés. További erős motiváció volt még számomra, a fejlesztések szinte teljes hiánya, hogy gyakorlatilag az elmúlt 4 évben egyedül a bölcsőde pályázaton indultunk – eltekintve persze a rejtélyes klímapark projekttől –, az is például a budakalászi bölcsőde projekt fényében teljes kudarc, hiszen míg ott már 600nm-en, 48 kisgyermeket, 12 alkalmazott lát el, addig nálunk a jóval kisebb, 7 munkahelyet teremtő, 28 kisgyermeket pénzért befogadó bölcsőde épphogy csak készülget. A 60 milliós közpénzből vásárolt telephely, melyet ingyen, pályázat útján is megszerezhettünk volna – a mellette lévő, harmadannyiba kerülőről, nem is beszélve. A vissza nem térítendő kikötőlétesítésére kiírt pályázaton szintén még csak el sem indultunk. És még sorolhatnám a lehetőségeket, melyeket elkerültünk messzire. Szerintem minden lehetőséget meg kellett volna ragadjunk, hogy pénzt hozzunk a faluba, hogy fejlesztések legyenek, munkahelyek teremtődjenek, és kiszámítható gazdasági környezet legyen a vállalkozások részére – mert elsősorban ez az ami ösztönzi a vállalkozókat, a kiszámítható biztos gazdasági környezet.

2 Mi az, ami Ön szerint most nagyon jól működik a hivatali oldalról, melyek azok a testületi folyamatok, melyeket Ön a továbbiakban is folytatni kíván?
Ha udvarias szeretnék lenni, akkor erre a kérdésre csak múltidőben tudok válaszolni. Az egyedüli dolog, mely a testületi ülések alkalmával pozitívnak tapasztaltam, az Bencsik Zsóka alapossága. Sok mindenben nem értettem egyet vele, de az vitathatatlan, hogy a testületi üléseken ő volt a legaktívabb és legalaposabb, és attól függetlenül, hogy egy adott dologról volt véleménye, nyitott volt körbejárni a kérdést, megvizsgálni más szempontok alapján is. Ezt az alaposságot mindenképpen példaértékűnek tekintem. Azonban ha a jelöltekkel nagy részével egyetemben én sem jártam volna a testületi ülésre akkor sok mindent nem tudnék kiemelni, hiszen a jegyzőkönyvek folyamatos több hónapos csúszása már önmagában mindent elmond.

3 Ön szerint melyek a legégetőbb kérdések Szigetmonostor életében, mik a prioritások?
Információ, adatgyűjtés, elemzés, stratégia, koncepció! Szigetmonostornak egyszerűen nem volt koncepciója, ezáltal stratégiája sem lehetett. De hiszen monitoring nélkül ez nem is lehetséges. Mind ezen alapok égetőek a további sikeres faluvezetéshez. Ma a lakossági adóteher mellett a vállalkozásoktól befolyt adóbevétel elenyésző, ezt az arányt meg kell fordítanunk. Nem adóemelésre kell itt gondolni! Sőt adott esetben akár bizonyos adókat el is engedhetnénk vállalkozásoknak, hogy fejlődni tudjanak. Új vállalkozásokra és munkahelyekre van szükség, nem magasabb adó kell, hanem több adózó! Ez viszont csak akkor lehetséges, ha vállalkozás barát környezetet alakítunk ki, a speciális környezetünkből adódóan pedig, csak egy terület lehet, amelyen első körben elindulhatunk, ez pedig a turizmus. Ez viszont, egy lerobbant faluképpel, egy járhatatlan rendezetlen nyaralóövezettel, nem lehetséges. Horány meghatározó kitörési pontja lehet egy turisztikai koncepciónak.

4 Ezen problémákat Ön szerint hogyan lehetne feloldani, milyen megoldások lehetségesek?
Dolgozni, dolgozni, dolgozni. A testületi munkát nem lehet havi egy délután alatt letudni. A testület tagjainak aktívan részt kell vennie a falu életében és irányításában! Napi rendszerességgel kell dolgozni a falu ügyein, az összegyűjtött adatokat elemezni kell, fel kell állítani egy koncepciót, meg kell tervezni a stratégiát, mellyel a célokat el tudjuk érni. Egyeztetni kell a lakossággal, hogy ezen célok közösen deklaráltak legyenek. Fel kell hajtaniuk a pályázatokat és menedzselniük kell azokat. Mindenkinek meg kell lennie a részfeladatainak. Ez a falu túlnőtte magát, az állandó lakosok száma lassan súrolja a 3000et, de a nyaralókkal, a tavasztól őszig a szigeten élőkkel, úgy gondolom jócskán 5000 fő körül járunk még így is, hogy a 10 évvel ezelőtti nyaralóközösségnek, csak töredéke jár ki. Olyan testületi tagokra van szükség, akik hajlandóak aktívan tenni a fejlődésünkért, és túl tudnak lépni a döntéshozás korlátain. Nem elég mondani, menni kell és csinálni!

5 Hogyan tudja ezen megoldásokat ön aktívan menedzselni?
Úgy gondolom, hogy rajtam kívül senki nem kommunikált ennyit a lakossággal. Úgy gondolom, hogy a nyíltságom, a nyitottságom, a szemléletem és az értékrendem mindenki számára kézzel fogható és nem árulok zsákbamacskát. Polgármesterként a fent említett koncepcióval úgy gondolom van esélye Szigetmonostornak, hogy elinduljon egy fejlődési íven, mely nem csak hogy lehetőség, de a sajtó által felfújt kormányprogramot figyelembe véve kvázi kényszer. Át kell strukturálni a falu költségvetését minél hamarabb, új alapokra, új szemléletre, menedzseri szemléletre van szükségünk, melyet én eddig is igyekeztem teljes mértékben képviselni. Ha a lakosságtól megkapom a bizalmat, és megválasztanak polgármesternek, ezen gondolatokat, látásmódot integrálni fogom a testület munkájába és működésébe.

6 Úgy gondolom, hogy az nyilvánvaló, hogy az eddigi testületi munkaidő nem elégséges; a havi egy maximum két üléssel képtelenség eredményeket felmutatni, ön mennyi időt tud szánni a falu koordinálására, mennyire tud aktív részese lenni a mindennapi folyamatoknak?
Azt hiszem, ezt fentebb kifejtettem, szerény véleményem szerint, aktív, napi munkára van szükség. Természetesen én erre így is készülők, hogy ez így is lesz. Ha napi szinten részt vesz a testület a folyamatokban, akkor nem is vesznek meg például 60milliós telephelyet, mert van idejük kft-t alakítani, pályázni, utána járni. Ha 6 ember aktívan dolgozik, akkor nem 60milliót spórol a falunak 5 év alatt, hanem évente a többszörösét. 5 év alatt egy ütőképes testülettel, olyan változásokat lehetne elérni – mind a lakosság életkörülményeit, mind a vállalkozási környezetet, mind Szigetmonostor brandjét (ami ma nincs is) tekintve, hogy az ország mintafalva lehetünk, ami már önmagában turistacsalogató. Ahogy Szigetmonostor idén a neszemélyi tanulmányutat szervezte, úgy szerveznének hozzánk. De ha már a kishíd kérdése ismét a kampány lett, ott van Budakalász esete az M0-ással és az elkerülővel. Ott is dolgozik a testület és még hogyan, amíg nem épül meg az elkerülő kompenzációként 100milliókat kaptak és kapnak is éveken keresztül! Nekünk miért nincs ilyen kompenzációnk? Mi miért nem kapunk százmilliókat míg fel nem épül a kishídunk? Ezért kell egy olyan testület, aki tud és akar is dolgozni, az éjszakákba nyúló vitatkozások helyett.

7 Ön szerint milyen koncepciót kell felállítania a falunak, hogyan képzeli el Szigetmonostort 5 év múlva?
Mindenképpen egy a lakosság által közösen felállított koncepcióra van szükség, melyhez elengedhetetlen a megfelelő kommunikáció. A faluban lévő 30 civil szervezet, ez esetben is iránymutató lehet, hiszen ezen szervezeteket a helyi lakosság hívta életre. A gazdasági szemléletnek elengedhetetlenül része kell lennie a koncepciónknak, olyan beruházásokat kell eszközölnünk, mely munkahelyteremtő és vállalkozásfejlesztő. Turizmust nem csak gigaberuházással lehet fellendíteni, mert arra ebben a pillanatban nincs is forrásunk, de nem is abból kell kiindulni, hogy mink nincs. Induljunk ki abból mink van; van kapánk, metszőollónk, gereblyénk, seprünk, akkor kezdjük ezekkel a munkát, tegyük rendbe első körben, ezen egyszerű szerszámokkal a köztereinket, ültessünk virágokat, fessünk, pácoljunk, szépítsünk. Aztán, ahogy jönnek a pályázatok, úgy integráljuk azokat a koncepciónkba. Ehhez nem is kell 5 év, ez egy év alatt sikerülhet, kis célokat kell kitűzni, hogy azokat elérve sikerélményektől felbuzdulva lépjünk egyre előrébb, és ha így teszünk, öt év múlva egy sokkal rendezettebb, élhetőbb környezetben fogunk élni, kiszámíthatóbb jövőképpel és stabil Szigetmonostori branddel.

8 Fontos Szigetmonostor számára a turizmus? Ha igen, akkor ön szerint hogyan lehetnénk piacképesek, ezen a dinamikusan növekvő ágazatban?
Ez nem kérdés, viszont ahhoz, hogy egy terméket eladjon az ember, ahhoz kívánatosnak kell lennie a célközönség számára. Van egy alapvető minimum, amit úgy érzem nem ütünk meg, mert míg sok porta rendezett, virágokkal beültetett és szemet gyönyörködtető, addig sajnos sok elhagyatott és rendezetlen, és amíg ez így van, addig nincs értelme áruba bocsájtani magunkat, mert a belső értékeinkre már időt sem szánnak, hogy felfedezzék. Ha mindezen alapokon túl vagyunk, akkor meg kell találnunk azt a piaci rést, melyet van képességünk betölteni. Majd olyan megfelelő stratégiával kell belépni az adott szegmensbe, melyet a kezdetektől a falu nevéhez kötnek, hogy mi legyünk az eredeti. Onnantól mindenki más csak másolni tud, követni és akkor majd azt mondják, hogy „ja igen, mint a szigetmonostori, csak ez Sárszentkukacon van”…

9 Kényes kérdés, de úgy érzem fel kell tenni. Lesz egyszer önálló település Horány? Avagy milyen koncepcióval kapcsolható össze a két településrész?
Én őszintén szólva, nagyon nem szeretem ezen gondolatokat, mi több alaptalannak is tartom, de teljes mértékben meg tudom érteni az indulatot, és első dolgom lesz polgármesterként, hogy ezen feszültségeket igyekezzem feloldani, mert ez senkinek nem jó. Horányban mérhetetlen potenciál van, melyet az eddigi vezetés nem fedezett fel, vagy nem akart felfedezni. Azonban, azért azt látni kell, hogy a 20-30 évekkel ezelőtti nyaralóövezetből, mára már konkrétan lakó övezet lett, ahogy az a HÉSZ-ben is szerepel. Ezen átalakulás folyamata, nem megy egyik napról a másikra, ugyanakkor kezeletlenül engedni elhúzódni, elmérgesedni sem megoldás. A következő 5-10 évben ezen folyamatok fel fognak gyorsulni, ha kihasználjuk az unió adta lehetőséget és élünk velük. Gondoljunk csak bele, egy kikötő mekkorát lendítene például a Horányi területen. A turista aki 20 perc alatt kijön Pestről, vagy a dolgozó, aki ugyanennyi idő alatt jut be. Az ingatlanok egyből nem zuhannának tovább, élénkülne a kereslet, a HÉSZ irányadó normatíváit követve pillanatok alatt betelepülne, ugyanakkor nem gondolom, hogy bárki is egy zsúfolt környezetben szeretne élni, hiszen akkor nem költözött volna egy ennyire zöld övezetbe. Éppen ezért a hornyiaknak egy közös koncepciót kell felállítaniuk, és hiszen van is erre már egy egyesület, a Horányért Egyesület. Tessék felkeresni, tessék lakossági fórumokat összehívni, beszélgetni, és közösen kialakítani a horányí jövőképet. Ez Horány és a horányiak feladata, mert ha ez meg van, akkor van mire stratégiát építeni.

10 Mely területen érzi magát magabiztosnak, vállalna-e elnöki posztot bizottságban, ha igen akkor melyikben?
Kommunikáció, technológia, számítástechnika, menedzsment, befektetés-megtérülés, fenntartható fejlődés. Ezek alapján a fejlesztési bizottság elnöki posztját szívesen felvállalnám, ha nem kapnék elég bizalmat a polgármesteri poszthoz, ugyanakkor elnöki poszt felvállalásának számomra személyi feltételei is vannak, hiszen egy fejlesztési bizottságot csak olyanokkal lehet megalakítani akik szeretnének is fejlesztéseket… Éppen ezért bizakodom, hogy megnyerem a választók bizalmát a vezető szerep betöltésére, mert akkor vélhetően a testület tagjai is hasonló értékrendűek.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás