A Szolgáltató fenntart minden, a Honlap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával, terjesztésével kapcsolatos jogot. A Honlap tartalmát nemzetközi és magyar törvények védik.
A szimon.hu weboldal tulajdonosának előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a Honlap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, forráskód, védjegy, fotó, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) másolása, felhasználása, feldolgozása és bármilyen módon történő értékesítése.
A Honlap oldalai teljes terjedelmükben, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, tilos azokból bármely részt kivágni, és azt nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni.
Tilos továbbá a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a Honlap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével újraközvetíteni, még változatlan formában is.
A Honlap jogosulatlan felhasználása büntetőjogi és polgári jogi következményeket von maga után.
A Honlapról értesüléseket csak a Honlapra való hivatkozással lehet átvenni úgy, hogy az átvevő nem módosíthatja az eredeti információt és köteles a Honlapra utaló egyértelmű hivatkozást minden későbbi hivatkozásnál is feltüntetni.
A Szolgáltató pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.
A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után, a Szolgáltató követelheti a jogsértés azonnali abbahagyását és kárának teljes körű megtérítését.
A Honlapon szereplő információk tájékoztató jellegűek!
A Honlap tulajdonosa fenntartja a jogot, hogy a honlap tartalmát bármikor megváltoztassa, a Honlap tartalmában értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre.
A Honlap más internetes lapokra mutató linket is tartalmazhat, azonban ezen internetes oldalak tartalmáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.